395 kr kvar för fri frakt

Varumärken

Sök
Stäng denna sökruta.

GDPR och allmänna villkor

GDPR

Vi på Adoro AB värnar om dig, därför ser vi alltid till att samla in information om dig på ett ansvarsfullt sätt och med hänsyn till din integritet. Vi har ett ansvar att förtydliga vilka uppgifter vi har om dig, varför vi har dem och vilken laglig grund vi har för hanteringen enligt dataskydds-lagstiftningen
För att du ska kunna ta del av våra tjänster, till exempel beställa våra produkter, behöver vi samla in vissa uppgifter om dig. Informationen används för att uppfylla juridiska krav men också för att vi ska kunna komma i kontakt med dig via telefon, brev eller digitalt för att informera. I integritetspolicyn kan du läsa mer om vilka lagliga grunder vi använder för vår behandling av dina uppgifter. Kort sammanfattat använder vi oss av grunderna avtal, rättslig förpliktelse och berättigat intresse.
Vi kan komma att dela dina uppgifter med, till exempel logistik- och transportföretag som levererar dina varor. På Adoro AB har vi en personuppgiftsansvarig som säkerställer att vi följer gällande regler. Om du har frågor är du välkommen att mejla till info@adoro.se. Adoro AB (org.nummer 556591-8595) är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss.
I vår integritetspolicy förklarar vi mer om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi förtydligar också hur du gör om du inte vill nås av den marknadsföring som vi gör. Du kan enkelt stoppa utskick genom att kontakta vårt kundcenter på info@adoro.se. Den behandling vi gör med berättigat intresse har du möjlighet att invända mot, vi gör då en prövning av din invändning och återkommer till dig. Du har rätt att begära registerutdrag för den information vi har om dig eller invända mot hur vi hanterar dina uppgifter, samt i vissa fall även få dina uppgifter raderade om du vill det.
 

Adoro ABs integritetspolicy

Adoro AB (Org.nummer 556591-8595) är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som vi hanterar om dig. Vi värnar om din personliga integritet och är mån om att du ska känna dig trygg med vår hantering. I vår integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Policyn gäller i alla sammanhang när du kommer i kontakt med oss via vår hemsida, eller genom e-post, telefon, brev eller fysiska möten. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@adoro.se.
Policyn gäller för dig som köper våra produkter på www.adoro.se. Den gäller även dig som kommer i kontakt med oss genom din yrkesroll.
Genom att bli kund på Adoro AB accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster.
 

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in den information som du ger till oss när du blir kund och vid ditt användande av våra tjänster. Till exempel när du kontaktar oss eller använder någon av våra tjänster där du lämnar personuppgifter. För att kunna hålla dina uppgifter uppdaterade och korrekta, uppdaterar och kompletterar vi dina uppgifter från en extern part som tillhandahåller underlag från folkbokföringen. Följande information kan vi komma att samla in om dig:
 • Person- och kontaktinformation – så som namn, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, hem- och mobiltelefonnummer.
 • Användarinformation – angående dina köp i vår webshopp eller Adoro AB och din betalningshistorik.

Cookies

För att kunna beställa varor på vår webshopp och använda våra funktioner måste din webbläsare tillåta cookies.
Enligt lagen om elektronisk kommunikation och dess förändringar skall alla som besöker en webbplats med cookies få information om detta. På www.adoro.se används cookies för dem som loggar in på våra sidor.
Cookies är små textfiler som sparas på din dator och innehåller information som vår hemsida behöver för att kunna vara säker på vem du är under tiden du är inloggad. När du besöker oss igen vill vi snabbt identifiera dig för att ge dig bästa möjliga service.
När du beställer från vår shop lagras också varukorgen som en cookie på din dator för att vi skall kunna veta vilka produkter du valt i väntan på att du väljer att bekräfta ditt val och spara din beställning. De cookies vi skapar på din dator innehåller ingen personinformation eller annan meningsfull information som kan användas av utomstående.
Om du i din webbläsare har stängt av möjligheten att spara cookies kommer du inte att kunna logga in på www.adoro.se

Vad gör vi med din information?

All data används för att utföra våra tjänster och förbättra din upplevelse som kund. Adoro AB behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Kundservice

 • För att administrera kundrelationen, t ex för att tillhandahålla dig med information
 • För att säkra rätten till ångerrätt, reklamation och garanti
 • För att möjliggöra god kundservice vid andra ärenden som du begär utav oss
 • För att kunna leverera beställt material utav oss
Laglig grund: Fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse och berättigat intresse.

Administration

 • För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter samt hålla dessa uppdaterade.
 • För att administrera dina in- och utbetalningar.
 • För analyser, t ex vid felsökningar, dataanalyser eller statistiska ändamål.
 • För att kunna kommunicera med dig, hantera och leverera våra tjänster i enlighet med ditt avtal samt upplysa dig om villkorsförändringar och annan viktig information.
 • För att förhindra missbruk av tjänster och olovlig användning.
Laglig grund: Rättslig förpliktelse, fullgörande av avtal och berättigat intresse

Marknadsföring

 • Att marknadsföra våra produkter, tjänster och relevanta erbjudanden direkt till dig genom t ex brev, telefon sms och e-post. Urval och profilering av kundinformation görs för bästa möjliga kundupplevelse.
 • För att kunna informera, digitala utskick.
 • Laglig grund: Berättigat intresse
Adoro AB kommer att använda dina uppgifter för att kommunicera relevant information till dig gällande de tjänster du använder, vid varubeställning.

Samtycke

Vi bygger hantering av din personuppgifter på samtycke. Tillsammans med det får du information om hur uppgifterna behandlas.

Avstå direkt marknadsföring

Du kan när du vill välja att säga nej till marknadsföring från oss oavsett kanal Du kan enkelt avsäga dig det genom att kontakta vårt kundcenter på info@adoro.se eller via telefon 08-7898989 för hjälp.

Länkar till andra webbplatser

Vår hemsida kan innehålla länkar till andra webbplatser än vår egna. Dessa länkar finns för att underlätta din informationsinhämtning, men Adoro AB har inte kontroll över de externa sidor som vi hänvisar till. Vi ansvarar därför inte till externa sidors hantering av personuppgifter eller skador som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse invändning och radering

 • Rätt att få tillgång till dina uppgifter. Du har rätt att utan kostnad, en gång per kalenderår, ta del av information om dina uppgifter Adoro AB
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att invända. Du har rätt att invända mot den behandling vi gör på grunden berättigat intresse. Vi kommer då att göra en avvägning och finns det grund för berättigat intresse kan vi komma att fortsätta med hanteringen.
 • Rätt att bli raderad (“rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att i vissa fall begära radering av dina personuppgifter. Vid de tillfällen du lämnat dina personuppgifter genom samtycke vid Adoro AB och det inte finns någon laglig grund för att spara dem längre, kan vi radera dina uppgifter. Uppgifterna tas då bort om de inte längre behövs för det ändamål det samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Adoro AB som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina uppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vid sådana här tillfällen blockerar vi de personuppgifter som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.


Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att dela hela eller delar av din information med utvalda tredje parter. Exempel på tredje parter är:
 • Myndigheter
  Adoro AB kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.
 • Klarna AB, För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.
 • Inkassoföretag
  Dina uppgifter kan komma att lämnas ut i samband med överlåtelse av fordran till inkassoföretag eller motsvarande.
 • IT
  Adoro AB har ett IT-system. För att dina uppgifter ska hanteras tryggt och säkert har vi en personuppgiftsansvarig.
 • Övriga
  Logistik- och transportföretag vilka levererar dina varor.
Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Var förvarar vi dina personuppgifter?

Alla dina uppgifter finns sparade i Sverige.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter och vad händer när du inte längre vill vara kund?

För att uppfylla Adoro ABs åtaganden och administrera våra kunders uppgifter på ett säkert sätt, sparas personuppgifterna. Personuppgifterna rensas sedan när det har gått sju bokföringsår sedan sista leverans av material.
Vi sparar aldrig dina uppgifter längre än vad vi behöver. På grund av skyldigheter från bokförings- och skattelagstiftning, kan vi dock behöva spara delar av dina uppgifter i upp till sju år.

Klagomål

Om du har klagomål på vår hantering av dina personuppgifter kan du i första hand vända dig till vår kundtjänst som hjälper dig att få kontakt med rätt person för att bemöta ditt klagomål. Du kan även kontakta datainspektionen (www.datainspektionen.se)
Sök
Stäng denna sökruta.